Θεματικές Ενότητες

Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους

Τα δάση προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στην κοινωνία, από την παραγωγή ξυλείας εως τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη ρύθμιση του κλίματος.

Ωστόσο, οι διαφορετικές απαιτήσεις ή η έμφαση σε συγκεριμένες υπηρεσίες μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την παροχή πολύτιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μακροπρόθεσμα, πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης και δεδομένων, και να εξετάζουμε τις επιπτώσεις. Στους MULTIPLIERS, οι μαθητές θα συνεργαστούν με επιστήμονες, δασολόγους, διαχειριστές διαχείρισης της φύσης, και άλλους εμπειρογνώμονες που δεν εμπλέκονται σε πρακτικές ώσε να εμπλακούν σε πρακτικές δραστηριότητες στο αυθεντικό περιβάλλον του δάσους για να διερευνήσουν την οικολογική και οικονομική αξία των δέντρων. Τέτοιες αυθεντικές δραστηριότητες θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να εμπλακούν σε συζητήσεις και να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, οικολογικές, πολιτιστικές, και κοινωνικές προοπτικές για τα δάση. Αυτή η δράση θα ξεκινήσει αρχικά στη Σουηδία και θα επεκταθεί στη Γερμανία.

Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους
Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους
Same trees, different perspectives: using a marteloscope to present forests in a new light

Same trees, different perspectives: using a marteloscope to present forests in a new light

Φεβ 22, 2024
What do you see when you look at a forest? The first, obvious answer could be “trees”, but the more nuanced reality is that forests have different meanings and values to different people. Trees provide important habitats to animals, such as cavities for bats to sleep in and branches for birds to build their nests …
Students use their imagination to design smart, sustainable products from forest materials

Students use their imagination to design smart, sustainable products from forest materials

Ιαν 8, 2024
By Lina Varg and Christina Ottander, Umeå University The MULTIPLIERS partners from Umeå, Sweden, are working with the theme Forest use vs forest protection, which includes a great deal of complexities, and involves different stakeholders’ perspectives. Forests contribute to society in a multitude of ways. In Sweden, apart from providing a space for recreation, reindeer …
Introducing the MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a treasure trove of teaching & learning resources on real-world challenges

Introducing the MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a treasure trove of teaching & learning resources on real-world challenges

Νοέ 6, 2023
The MULTIPLIERS project has just launched its new MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a platform hosting a wealth of teaching and learning resources for educators looking to address some of today’s most relevant real-world challenges, such as vaccination and biodiversity protection.
Touch and smell the forest! The teaching material Skogslabbet is used for a workshop at SciFest in Uppsala, Sweden

Touch and smell the forest! The teaching material Skogslabbet is used for a workshop at SciFest in Uppsala, Sweden

Οκτ 9, 2023
By Lina Varg and Christina Ottander, Umeå University Society benefits from the forests’ contribution of a variety of services such as wood production, climate control, and spaces for recreation. However, the different stakeholder perspectives could lead to conflicts of interest which need to be considered with regard to economical, ecological, cultural and social aspects. Umeå …