Θεματικές Ενότητες

Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους

Τα δάση προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στην κοινωνία, από την παραγωγή ξυλείας εως τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη ρύθμιση του κλίματος.

Ωστόσο, οι διαφορετικές απαιτήσεις ή η έμφαση σε συγκεριμένες υπηρεσίες μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την παροχή πολύτιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μακροπρόθεσμα, πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης και δεδομένων, και να εξετάζουμε τις επιπτώσεις. Στους MULTIPLIERS, οι μαθητές θα συνεργαστούν με επιστήμονες, δασολόγους, διαχειριστές διαχείρισης της φύσης, και άλλους εμπειρογνώμονες που δεν εμπλέκονται σε πρακτικές ώσε να εμπλακούν σε πρακτικές δραστηριότητες στο αυθεντικό περιβάλλον του δάσους για να διερευνήσουν την οικολογική και οικονομική αξία των δέντρων. Τέτοιες αυθεντικές δραστηριότητες θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να εμπλακούν σε συζητήσεις και να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, οικολογικές, πολιτιστικές, και κοινωνικές προοπτικές για τα δάση. Αυτή η δράση θα ξεκινήσει αρχικά στη Σουηδία και θα επεκταθεί στη Γερμανία.

Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους
Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους
Training argumentation and critical thinking skills in a role-play about forests

Training argumentation and critical thinking skills in a role-play about forests

Ιούν 5, 2023
How can students develop skills such as argumentation and critical thinking? The Umeå University is investigating the topic using the Forest Lab learning materials around forest use and forest protection By Teresia Borgman Action competence is all about knowledge and abilities such as critical thinking and argumentation. According to the Swedish National Agency for Education, …
New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

Μάι 9, 2023
Watch our new video to get an impression of our first year of activities!
Navigating a heated debate: Societal views on forest use and forest protection in Sweden

Navigating a heated debate: Societal views on forest use and forest protection in Sweden

Ιαν 12, 2023
Almost 70% of Sweden is covered by forests, making the topic of “Forest use vs Forest protection” of great importance and personal relevance to most people in the country, young as well as old. During Autumn 2022, two secondary school classes in the city of Örnsköldsvik, in Northern Sweden, took a deep dive into various …
Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Οκτ 20, 2022
What does the school of the future look like? The times when students were considered mere recipients of information are over. Still, schools haven’t fully transitioned yet into a model that strongly encourages student participation, agency and self-efficacy, preparing pupils to tackle real-world challenges. With a focus on science education and sustainability dilemmas, the MULTIPLIERS …