Θεματικές Ενότητες

Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους

Τα δάση προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στην κοινωνία, από την παραγωγή ξυλείας εως τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη ρύθμιση του κλίματος.

Ωστόσο, οι διαφορετικές απαιτήσεις ή η έμφαση σε συγκεριμένες υπηρεσίες μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την παροχή πολύτιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μακροπρόθεσμα, πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης και δεδομένων, και να εξετάζουμε τις επιπτώσεις. Στους MULTIPLIERS, οι μαθητές θα συνεργαστούν με επιστήμονες, δασολόγους, διαχειριστές διαχείρισης της φύσης, και άλλους εμπειρογνώμονες που δεν εμπλέκονται σε πρακτικές ώσε να εμπλακούν σε πρακτικές δραστηριότητες στο αυθεντικό περιβάλλον του δάσους για να διερευνήσουν την οικολογική και οικονομική αξία των δέντρων. Τέτοιες αυθεντικές δραστηριότητες θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να εμπλακούν σε συζητήσεις και να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, οικολογικές, πολιτιστικές, και κοινωνικές προοπτικές για τα δάση. Αυτή η δράση θα ξεκινήσει αρχικά στη Σουηδία και θα επεκταθεί στη Γερμανία.

Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους
Αξιοποίηση του δάσους vs. Προστασία του δάσους
Enabling the enablers – when pupils become knowledge MULTIPLIERS

Enabling the enablers – when pupils become knowledge MULTIPLIERS

Μαρ 29, 2022
“Base decision on facts, not on beliefs” – Kick-off Meeting of MULTIPLIERS project by Gesche Schifferdecker and Rosa Castañeda In schools, science is often presented in an abstract way and without a context – but if we want to get young people interested, topics need to be relevant to their everyday life. This is the …