Θεματικές Ενότητες

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ωστόσο, η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν επηρεάζει σοβαρά μόνο την ανθρώπινη υγεία αλλά και την υγεία των ζώων και της βλάστησης. Στις πόλεις, η τροχαία κυκλοφορία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες της ατμοσφαρικής ρύπανσης. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα χρειάζεται ενεργός δράση από όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο του MULTIPLIERS, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν επιστημονικές δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις και να γίνουν ενσυνείδητοι πολίτες. Ξεκινώντας από την Ισπανία, οι μαθητές θα μελετήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στις πόλεις, με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, συζητήσεις με επιστήμονες,διάφορους εμπειρογνώμονες και εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα παγκόσμιας υγείας.

Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Introducing the MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a treasure trove of teaching & learning resources on real-world challenges

Introducing the MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a treasure trove of teaching & learning resources on real-world challenges

Νοέ 6, 2023
The MULTIPLIERS project has just launched its new MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a platform hosting a wealth of teaching and learning resources for educators looking to address some of today’s most relevant real-world challenges, such as vaccination and biodiversity protection.
Sharing insights with the Open Schooling Community

Sharing insights with the Open Schooling Community

Σεπ 6, 2023
By Èlia Tena, UAB (Autonomous University of Barcelona) In the first semester of 2023, the MULTIPLIERS project approach and core concepts were presented at different international Open Schooling conferences. In May 2023, the MULTIPLIERS project perspective was introduced as part of the IV ETE conference (Educating the Educators conference) in the Netherlands. In this event …
Barcelona Open Science Community shares research on air pollution at the MULTIPLIERS conference

Barcelona Open Science Community shares research on air pollution at the MULTIPLIERS conference

Ιούλ 23, 2023
On 14 June 2023, the MULTIPLIERS conference on air pollution was celebrated at the School of Engineering of the Autonomous University of Barcelona (UAB). Around 250 students and 17 teachers from the four high schools participating in the project (INS Ca n’Oriac, INS Narcisa Feixas i Cruells, Escola Tecnos and INS Jaume Cabré), as well …
New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

Μάι 9, 2023
Watch our new video to get an impression of our first year of activities!
Is the air in our school polluted? Students conduct their own research on air quality in Barcelona

Is the air in our school polluted? Students conduct their own research on air quality in Barcelona

Ιαν 10, 2023
Poor air quality has been a major public health issue in Spain for years. Last December, the EU’s top Court ruled against the country for the high air pollution levels in Madrid and Barcelona, deciding that these cities failed to protect the health of their citizens. But the future is not all bleak. In Barcelona, …
Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Οκτ 20, 2022
What does the school of the future look like? The times when students were considered mere recipients of information are over. Still, schools haven’t fully transitioned yet into a model that strongly encourages student participation, agency and self-efficacy, preparing pupils to tackle real-world challenges. With a focus on science education and sustainability dilemmas, the MULTIPLIERS …