Θεματικές Ενότητες

Βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες

Με αφορμή την απώλεια της βιοποικιλότητας, οι επιστήμονες, οι φυσιολάτρεις και ολοένα και περισσότεροι φορείς χάραξης πολιτικής επισημαίνουν τη σημαντικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, όπως είναι για παράδειγμα η τροφή, το καθαρό νερό και ο αέρας, οι χώροι αναψυχής και οι οικότοποι για ζώα και φυτά.

Σε συνεργασία με μία ομάδα εκπαιδευτών στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, (π.χ., επιστήμονες, υπεύθυνους διαχείρισης της άγριας πανίδας και χλωρίδας), οι μαθητές όχι μόνο θα μάθουν για τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων αλλά θα μελετήσουν και τις διάφορες υπηρεσίες τους καθώς και την αξία τους για την ευημερία της κοινωνίας. Εφαρμόζοντας προσεγγίσεις συνεργατικής μάθησης, προβληματοκεντρικής μάθησης και μάθησης με διερώτηση στο πλαίσιο της ‘Ανοικτής Κοινότητας Επιστήμης’ στη Σλοβενία, οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την ποικιλομορφία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των εταίρων του MULTIPLIERS, οι μαθητές θα μάθουν ότι οι διάφορες οικοσυστημικές υπηρεσίες μπορεί να βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, και έστω κι αν βρεθεί μία ισορροπία, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις.

Βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες
Βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες
Spring Carousel – Celebrating Earth Day with a Charitable Touch

Spring Carousel – Celebrating Earth Day with a Charitable Touch

Ιούλ 19, 2023
By Sara Močnik, Primary school Šmartno pod Šmarno goro On April 15, the 9th annual Spring Carousel took place at the Šmartno pod Šmarna Gora Elementary School in Ljubljana, Slovenia. Organized to raise contributions to the school fund, the event was dedicated to Earth Day this year. We aimed to find ways to bring environmental …
New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

Μάι 9, 2023
Watch our new video to get an impression of our first year of activities!
Opening students’ perspectives to science careers

Opening students’ perspectives to science careers

Φεβ 23, 2023
The first round of MULTIPLIERS in Germany is dedicated to the topic of vaccination, with a focus on HPV and Covid-19, as well the immunological and ethical aspects of the vaccines. But raising awareness about the infection and promoting science learning are not the only goals of the project. Through visits to authentic settings and …
Slovenian pupils discover the importance of ecosystem services with new “natural sciences backpack”

Slovenian pupils discover the importance of ecosystem services with new “natural sciences backpack”

Ιαν 10, 2023
Ecosystem services encompass all functions of natural systems that humans benefit from, such as clean air and water, fertile soil, pollinating insects, protection from natural disasters, climate regulation and much more. Despite being essential to all life-support systems, ecosystem services are are often considered “free” and taken for granted. Studying ecosystem services makes their value …
Vaccination in discourse: How students in Bonn, Germany, learn to deal with this controversial issue

Vaccination in discourse: How students in Bonn, Germany, learn to deal with this controversial issue

Ιαν 3, 2023
After years of coping with a global pandemic, the topic of vaccination could not be more urgent to society and is at the centre of the first MULTIPLIERS thematic project in Germany. Since the establishment of local Open Science Communities (OSCs) began in November 2021, the group quickly grew into a network of schools and …
Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Οκτ 20, 2022
What does the school of the future look like? The times when students were considered mere recipients of information are over. Still, schools haven’t fully transitioned yet into a model that strongly encourages student participation, agency and self-efficacy, preparing pupils to tackle real-world challenges. With a focus on science education and sustainability dilemmas, the MULTIPLIERS …