Εταίροι

Συντονιστής προγράμματος

Βασικοί εταίροι

Iren

IREN SpA

Ιταλία

Umeå University

Umeå University

Σουηδία

European Forest Institute, international organization

European Forest Institute

Διεθνής Οργανισμός

Ανοικτές Κοινότητες Επιστήμης– Εταίροι