Θεματικές Ενότητες

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η διαχείριση των υδάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη γιατί το καθαρό γλυκό νερό και οι υπηρεσίες αποχέτευσης είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία.

Το νερό δεν τρέχει από τη βρύση ως δια μαγείας και τα λύματα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία: αυτό γίνεται μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία με τη χρήση διαφόρων σωλήνων και υλικών, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, προηγμένη τεχνολογία, συνεχή ποιοτικό έλεγχο, μηχανήματα, και ενέργεια. Ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση. Το MULTIPLIERS, ξεκινώντας από την Ιταλία, επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων ώστε να ενισχυθεί η επιστημονική κατανόηση για τη διαχείριση των υδάτων και τη βιωσιμότητα. Μαζί θα αναλάβουμε συγκεριμένες δράσεις για να ενθαρρύνουμε βιώσιμες συμπεριφορές ώστε να προστατεύσουμε τους υδάτινους πόρους και να διαφυλάξουμε το περιβάλλον.

Καθαρό νερό και αποχέτευση
Καθαρό νερό και αποχέτευση
New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

Μάι 9, 2023
Watch our new video to get an impression of our first year of activities!
On World Water Day, Reggio Emilia students present exhibition on historical water systems

On World Water Day, Reggio Emilia students present exhibition on historical water systems

Μαρ 28, 2023
One of MULTIPLIERS’ learning projects in the region of Reggio Emilia was the topic of a video published by the news portal Reggionline on the occasion of World Water Day. The portal interviewed Arturo Bertoldi (Eduiren) and Paola Semeghini (partner school Blaise Pascal) on the Multipliers learning project on clean water and sanitation, which required …
Italian Schools Commit to Raising Awareness on Clean Water & Sanitation

Italian Schools Commit to Raising Awareness on Clean Water & Sanitation

Ιαν 10, 2023
We might often think about the environmental impact of our consumption choices – but have you ever considered the repercussions of your water use and water drinking habits? Water is the most basic item to human survival, yet discussing the sustainability of water and sanitation systems isn’t always a priority in science classes and schools. …
Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Οκτ 20, 2022
What does the school of the future look like? The times when students were considered mere recipients of information are over. Still, schools haven’t fully transitioned yet into a model that strongly encourages student participation, agency and self-efficacy, preparing pupils to tackle real-world challenges. With a focus on science education and sustainability dilemmas, the MULTIPLIERS …