MULTIPLIERS spodbuja odprto šolstvo po vsej Evropi, nov način učenja, s katerim znanost postane bolj smiselna in neposredno povezana z vsakdanjim življenjem in resničnimi izzivi

Zakaj MULTIPLIERS?

Znanost je eden od stebrov sodobne družbe in kot taka je močno prepletena z družbenimi in okoljskimi izzivi, kot so podnebne spremembe in izguba biotske raznovrstnosti. V šolah pa je učencem pogosto predstavljena na abstrakten način, brez praktičnega konteksta. Da bi znanost postala bolj oprijemljiva in privlačna, projekt MULTIPLIERS iz programa Obzorje 2020 ustanavlja nove odprte znanstvene skupnosti (OSC), ki v sodelovanju s šolami, univerzami, ponudniki neformalnega izobraževanja, muzeji, lokalnimi združenji, industrijo, civilno družbo, oblikovalci politik in mediji v šestih evropskih državah širijo možnosti za učenje znanosti.

Sprva bodo OSC ustanovljene na Cipru, v Nemčiji, Italiji, Sloveniji, Španiji in na Švedskem. Te skupnosti bodo razvijale znanstvene projekte z izzivi iz resničnega življenja kot izhodišča za izvajanje v šolah. Učenci bodo sodelovali s širokim spektrom znanstvenih strokovnjakov in skupaj pripravljali znanstveno utemeljene rešitve za družbena in okoljska vprašanja. Na dogodkih in dejavnostih za širšo javnost bodo svoje ugotovitve in izkušnje delili s svojimi družinami in skupnostmi ter tako delovali kot multiplikatorji znanosti.

Onesnaženost zraka

Z zbiranjem in analiziranjem podatkov preučujejo, kako izboljšati kakovost zraka v mestih.

button

Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve

Preučevanje različnih ekosistemskih storitev in njihove vrednosti za zdravje ljudi in družbeno blaginjo.

Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve
Cepljenje

Cepljenje

Poglobljeno preučevanje primerov vrste programov cepljenja ter razprava o njihovih koristih in posledicah.

button
Protimikrobna odpornost

Protimikrobna odpornost

Učenje o tem, kako se lahko bolje spopademo z bakterijami, odpornimi na antibiotike.

button
Raba gozdov v primerjavi z varstvom gozdov

Raba gozdov v primerjavi z varstvom gozdov

Raziskovanje različnih ekonomskih, ekoloških, kulturnih in družbenih pogledov na gozdove.

button
Čista voda in sanitarije

Čista voda in sanitarije

Sodelovanje šol in skupnosti pri izboljšanju njihovega znanstvenega razumevanja o upravljanju z vodo in trajnosti.

button

Biotska raznovrstnost in kmetijstvo

Zaščita biotske raznovrstnosti ob zagotavljanju prehranske varnosti za ljudi.

button

Partnerji

Novice in dogodki

Young People at the Forefront of the Fight against Antimicrobial Resistance

Young People at the Forefront of the Fight against Antimicrobial Resistance

Maj 13, 2024
By Dr. Irene Drymiotou, Researcher, Learning in Science Group – University of Cyprus The second awareness-raising campaign on Antimicrobial Resistance (AMR) concluded successfully at the Nicosia Mall of Cyprus on 7 April, 2024. The event was organized by the Learning in Science Group (LSG) of the University of Cyprus in collaboration with The Junior and …
Roll the dice! New MULTIPLIERS board game on antimicrobial resistance

Roll the dice! New MULTIPLIERS board game on antimicrobial resistance

Apr 23, 2024
By Èlia Tena, Universitat Autònoma de Barcelona As part of the MULTIPLIERS project in Barcelona, a dice game was co-created by the local Open Schooling Community (OSC) to enhance pupils’ understanding of antimicrobial resistance. The game was designed to make the topic more accessible and engaging to 14-16 year old students, touching upon complex issues …