O MULTIPLIERS

Kaj delamo?

  • Z raziskovanjem družbenih in okoljskih izzivov ter s tem, da znanstvena spoznanja približamo vsakdanjemu življenju, povečujemo zanimanje učencev za naravoslovje
  • Znanost naredimo bolj oprijemljivo z vključevanjem učencev v zbiranje podatkov in procese odločanja
  • Učence podpiramo pri razvijanju analitičnih in kritičnih miselnih spretnosti, da bi na koncu postali multiplikatorji znanja.
  • Učencem pomagamo oceniti koristi in posledice večplastnih vprašanj ter spodbujamo interakcije s strokovnjaki s področja znanosti.
  • V projekt aktivno vključujemo družine in širše skupnosti z našim odprtim učnim pristopom poučevanja naravoslovja v šoli
  • Vzpostavljamo trajnostne odprte znanstvene skupnosti (OSC) z vključevanjem različnih družbenih akterjev v procese znanstvenega učenja
  • Vplivamo na razvoj šol in učnih načrtov tako, da izobraževalcem in oblikovalcem politik zagotavljamo smernice in priporočila (prihajajoča “Bela knjiga MULTIPLIERS“) za sprejemanje odprtega šolanja.

MULTIPLIERS je član pobude Open Schooling Together, skupnega sodelovanja več projektov Obzorja 2020, ki spodbujajo koncept odprtega šolanja. Če želite izvedeti več, obiščite njihovo spletno stran.

Multipliers Anti microbial resistance