MULTIPLIERS främjar Open Schooling i hela Europa, ett nytt sätt att lära sig som gör naturvetenskap mer meningsfullt och relevant för vardagsliv och lokala och globala utmaningar

Varför MULTIPLIERS?

Naturvetenskap är en av grundpelarna i det moderna samhället, och som sådan är den djupt sammanvävd med samhälls- och miljöutmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. I skolorna presenteras naturvetenskap ofta på ett abstrakt sätt som saknar praktiska sammanhang för eleverna. För att göra naturvetenskap mer konkret och tilltalande etablerar MULTIPLIERS Horizon 2020-projektet Open Science Communities (OSC) i sex europeiska länder. Dessa OSCs ökar möjligheter till lärande genomsamarbete med skolor, universitet, informella utbildningsleverantörer, museer, lokala föreningar, industri, civilsamhälle, beslutsfattare och media.

Inledningsvis kommer OSC att inrättas i Cypern, Tyskland, Italien, Slovenien, Spanien och Sverige. Dessa OSC kommer att utveckla naturvetenskapliga projekt med verkliga utmaningar som utgångspunkt för att genomföras i skolor. Eleverna kommer att interagera med ett brett spektrum av experter i naturvetenskap och gemensamt arbeta med lösningar på samhälls- och miljöfrågor. Genom öppna evenemang och aktiviteter kommer de sedan att dela med sig av sina resultat och erfarenheter till sina familjer och övriga i samhället. Eleverna ska fungera som s.k. multiplikatorer, dvs kunskapsspridare, för att sprida kunskap i och om naturvetenskap.

Luft- föroreningar

Överväganden kring hur man kan förbättra luftkvaliteten i städer genom att samla in och analysera data.

button

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster Studera olika ekosystemtjänster och deras värde för människors hälsa och samhällets välbefinnande.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Vaccination

Vaccination

Utforskande kring olika vaccinationsprogram och deras fördelar och konsekvenser.

button
Antibiotikaresistens

Antibiotika- resistens

Lärande om hur vi kan hantera, och förhindra, spridning av bakterier resistenta mot antibiotika.

button
Nyttjandet av skogen

Nyttjandet av skogen

Utforska olika ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv på hur skogen kan och bör användas.

button
Rent vatten och sanitet

Rent vatten och sanitet

Engagera skolor och samhällen för att öka vetenskaplig förståelse av hållbar förvaltning av vattenresurser.

button

Partners

Nyheter

Young People at the Forefront of the Fight against Antimicrobial Resistance

Young People at the Forefront of the Fight against Antimicrobial Resistance

maj 13, 2024
By Dr. Irene Drymiotou, Researcher, Learning in Science Group – University of Cyprus The second awareness-raising campaign on Antimicrobial Resistance (AMR) concluded successfully at the Nicosia Mall of Cyprus on 7 April, 2024. The event was organized by the Learning in Science Group (LSG) of the University of Cyprus in collaboration with The Junior and …
Roll the dice! New MULTIPLIERS board game on antimicrobial resistance

Roll the dice! New MULTIPLIERS board game on antimicrobial resistance

apr 23, 2024
By Èlia Tena, Universitat Autònoma de Barcelona As part of the MULTIPLIERS project in Barcelona, a dice game was co-created by the local Open Schooling Community (OSC) to enhance pupils’ understanding of antimicrobial resistance. The game was designed to make the topic more accessible and engaging to 14-16 year old students, touching upon complex issues …