MULTIPLIERS främjar Open Schooling i hela Europa, ett nytt sätt att lära sig som gör naturvetenskap mer meningsfullt och relevant för vardagsliv och lokala och globala utmaningar

Varför MULTIPLIERS?

Naturvetenskap är en av grundpelarna i det moderna samhället, och som sådan är den djupt sammanvävd med samhälls- och miljöutmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. I skolorna presenteras naturvetenskap ofta på ett abstrakt sätt som saknar praktiska sammanhang för eleverna. För att göra naturvetenskap mer konkret och tilltalande etablerar MULTIPLIERS Horizon 2020-projektet Open Science Communities (OSC) i sex europeiska länder. Dessa OSCs ökar möjligheter till lärande genomsamarbete med skolor, universitet, informella utbildningsleverantörer, museer, lokala föreningar, industri, civilsamhälle, beslutsfattare och media.

Inledningsvis kommer OSC att inrättas i Cypern, Tyskland, Italien, Slovenien, Spanien och Sverige. Dessa OSC kommer att utveckla naturvetenskapliga projekt med verkliga utmaningar som utgångspunkt för att genomföras i skolor. Eleverna kommer att interagera med ett brett spektrum av experter i naturvetenskap och gemensamt arbeta med lösningar på samhälls- och miljöfrågor. Genom öppna evenemang och aktiviteter kommer de sedan att dela med sig av sina resultat och erfarenheter till sina familjer och övriga i samhället. Eleverna ska fungera som s.k. multiplikatorer, dvs kunskapsspridare, för att sprida kunskap i och om naturvetenskap.

Luft- föroreningar

Överväganden kring hur man kan förbättra luftkvaliteten i städer genom att samla in och analysera data.

button

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster Studera olika ekosystemtjänster och deras värde för människors hälsa och samhällets välbefinnande.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Vaccination

Vaccination

Utforskande kring olika vaccinationsprogram och deras fördelar och konsekvenser.

button
Antibiotikaresistens

Antibiotika- resistens

Lärande om hur vi kan hantera, och förhindra, spridning av bakterier resistenta mot antibiotika.

button
Nyttjandet av skogen

Nyttjandet av skogen

Utforska olika ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv på hur skogen kan och bör användas.

button
Rent vatten och sanitet

Rent vatten och sanitet

Engagera skolor och samhällen för att öka vetenskaplig förståelse av hållbar förvaltning av vattenresurser.

button

Partners

Nyheter

Exploring our new theme ”Biodiversity and Agriculture” outside the classroom: a visit to the Campus Wiesengut ecological farm

Exploring our new theme ”Biodiversity and Agriculture” outside the classroom: a visit to the Campus Wiesengut ecological farm

sep 21, 2023
The start of the 2023/2024 school year brought a good dose of inspiration to our Open Science Community (OSC) in Germany, where our partners from the University of Bonn kicked off the activities of their new MULTIPLIERS theme ”Biodiversity and Agriculture”. In the past year, our German OSC focused on the topic of Vaccination, and …
Sharing insights with the Open Schooling Community

Sharing insights with the Open Schooling Community

sep 6, 2023
By Èlia Tena, UAB (Autonomous University of Barcelona) In the first semester of 2023, the MULTIPLIERS project approach and core concepts were presented at different international Open Schooling conferences. In May 2023, the MULTIPLIERS project perspective was introduced as part of the IV ETE conference (Educating the Educators conference) in the Netherlands. In this event …