Teman

Luftföroreningar

Enligt Världshälsoorganisationen dör uppskattningsvis sju miljoner människor varje år till följd av exponering för luftföroreningar.

Luftföroreningar har dock inte bara allvarliga effekter på människors hälsa, utan även på djur och växtlighet. I städerna är trafiken en av de största källorna till luftföroreningar, och vi behöver medborgarnas aktiva engagemang för att ta itu med problemet. Inom MULTIPLIERS kommer eleverna att få hjälp att fatta vetenskapligt grundade beslut och bli ansvarsfulla medborgare. Med start i Spanien kommer de att fundera på hur man kan förbättra städernas luftkvalitet genom att samla in och analysera data och diskutera dem med forskare, experter på global hälsa och andra relevanta intressegrupper.

Luftföroreningar
Luftföroreningar
What is Open Schooling? The MULTIPLIERS approach to build inclusive and long-lasting learning communities

What is Open Schooling? The MULTIPLIERS approach to build inclusive and long-lasting learning communities

apr 19, 2022
Modern societies are facing a wide range of complex challenges, such as fighting climate change, protecting the environment, promoting healthy living and fighting pandemics such as COVID-19, among others. To successfully prepare for and address such challenges, citizens must actively engage in public dialogue on scientific issues and participate responsibly in science-informed decision making. Still, …
Follow us on social media!

Follow us on social media!

apr 14, 2022
Have you followed the MULTIPLIERS social media accounts yet? If not, don’t miss any new updates: click the buttons below to connect with the project on Twitter and Instagram.
Enabling the enablers – when pupils become knowledge MULTIPLIERS

Enabling the enablers – when pupils become knowledge MULTIPLIERS

mar 29, 2022
”Base decision on facts, not on beliefs” – Kick-off Meeting of MULTIPLIERS project by Gesche Schifferdecker and Rosa Castañeda In schools, science is often presented in an abstract way and without a context – but if we want to get young people interested, topics need to be relevant to their everyday life. This is the …