Om MULTIPLIERS

Vad vi arbetar med

  • Vi ökar elevernas intresse för naturvetenskap genom att utforska samhälls- och miljöutmaningar och göra vetenskapliga rön relevanta för deras vardag
  • Vi gör vetenskapen mer konkret genom att involvera eleverna i datainsamling och beslutsprocesser
  • Vi hjälper eleverna att utveckla färdigheter i analytiskt och kritiskt tänkande för att i slutändan göra dem till multiplikatorer.
  • Vi hjälper eleverna att utreda och värdera för- och nackdelar i mångfacetterade frågor och främjar interaktioner med yrkesverksamma inom vetenskapen
  • Genom vår ansats med Open school science learning involverar vi familjer, samhällsfunktioner och forskning i projektet
  • Vi etablerar hållbara “Open Science Communities” (OSCs) genom att engagera olika samhällsaktörer i lärandet av naturvetenskaplig
  • Vi samarbetar för utveckling av undervisning genom att formulera riktlinjer och rekommendationer (den kommande ”MULTIPLIERS White Book”) för att införa en skolundervisning som inkluderar flera intressenter

MULTIPLIERS-projektet är medlem i initiativet Open Schooling Together, ett samarbete mellan flera Horizon 2020-projekt som främjar konceptet Open Schooling. För mer information, besök deras webbplats.

Multipliers Anti microbial resistance