Teman

Nyttjandet av skogen

Skogar tillhandahåller en mängd tjänster till samhället. Från träproduktion till bevarande av biologisk mångfald, klimatreglering och socialt välbefinnande.

Olika krav eller tonvikt på vissa tjänster kan dock leda till intressekonflikter. För att säkerställa ett hållbart skogsbruk, tillhandahållandet av värdefulla ekosystemtjänster och bevarandet av biologisk mångfald på lång sikt måste vi basera våra beslut på bästa tillgängliga data och vetenskapliga kunskap, och ta hänsyn till potentiellt resulterande kompromisser. I MULTIPLIERS kommer eleverna att samarbeta med forskare, skogsbrukare, naturvårdsförvaltare och andra relevanta aktörer. Praktiska aktiviteter kommer att äga rum, på till exempel demonstrationsplatser, där olika värden kan undersökas och diskuteras i olika undervisningsaktiviteter. Förhoppningen är att öka elevernas engagemang och vilja/förmåga att diskutera komplexa ämnen och avvägningar, att fatta beslut baserat på ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala perspektiv samt att hitta kompromisser och föreslå olika vägar för handling. Denna aktivitet kommer först att äga rum i Sverige och är senare planerad att äga rum i Tyskland.

Nyttjandet av skogen
Nyttjandet av skogen
Training argumentation and critical thinking skills in a role-play about forests

Training argumentation and critical thinking skills in a role-play about forests

jun 5, 2023
How can students develop skills such as argumentation and critical thinking? The Umeå University is investigating the topic using the Forest Lab learning materials around forest use and forest protection By Teresia Borgman Action competence is all about knowledge and abilities such as critical thinking and argumentation. According to the Swedish National Agency for Education, …
New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

maj 9, 2023
Watch our new video to get an impression of our first year of activities!
Navigating a heated debate: Societal views on forest use and forest protection in Sweden

Navigating a heated debate: Societal views on forest use and forest protection in Sweden

jan 12, 2023
Almost 70% of Sweden is covered by forests, making the topic of “Forest use vs Forest protection” of great importance and personal relevance to most people in the country, young as well as old. During Autumn 2022, two secondary school classes in the city of Örnsköldsvik, in Northern Sweden, took a deep dive into various …
Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

okt 20, 2022
What does the school of the future look like? The times when students were considered mere recipients of information are over. Still, schools haven’t fully transitioned yet into a model that strongly encourages student participation, agency and self-efficacy, preparing pupils to tackle real-world challenges. With a focus on science education and sustainability dilemmas, the MULTIPLIERS …