Teme

Raba gozdov v primerjavi z varstvom gozdov

Gozdovi družbi zagotavljajo številne storitve, od proizvodnje lesa do ohranjanja biotske raznovrstnosti in uravnavanja podnebja.

Vendar pa lahko različne zahteve ali poudarek na posameznih storitvah povzročijo navzkrižja interesov. Da bi zagotovili trajnostno gospodarjenje z gozdovi, zagotavljanje dragocenih ekosistemskih storitev in dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti, moramo svoje odločitve sprejemati na podlagi najboljših razpoložljivih podatkov in znanstvenih spoznanj ter upoštevati morebitne kompromisne rešitve. Pri projektu MULTIPLIERS bodo učenci sodelovali z znanstveniki, gozdarji, upravljavci varstva narave in drugimi pomembnimi akterji. Praktično usposabljanje bo potekalo na primer na demonstracijskih mestih s tako imenovanimi marteloskopi, kjer bo mogoče v okviru usposabljanja in izobraževalnih vaj v gozdu raziskati ekološko in ekonomsko vrednost dreves. Ti primeri iz resničnega življenja bodo povečali zavzetost in pripravljenost/sposobnost učencev za razpravo o zapletenih temah in kompromisih, za sprejemanje odločitev na podlagi gospodarskih, ekoloških, kulturnih in družbenih pogledov na gozdove, za iskanje kompromisov in za razvijanje različnih poti za ukrepanje. Ta dejavnost bo najprej potekala na Švedskem, pozneje pa je načrtovana tudi v Nemčiji

Raba gozdov v primerjavi z varstvom gozdov
Raba gozdov v primerjavi z varstvom gozdov
An outdoor classroom in the forest: new “marteloscope” educational site inaugurated in Ljubljana

An outdoor classroom in the forest: new “marteloscope” educational site inaugurated in Ljubljana

Apr 22, 2024
Šmarna gora, the highest hill in the city of Ljubljana, is now more than an iconic landscape monument and a destination for hikers. With the opening of the first “marteloscope” in central Slovenia, its slopes have been transformed into an outdoor classroom for school pupils thanks to an initiative of the EU-funded research and innovation project MULTIPLIERS.
New video: Marteloscopes as outdoor classrooms

New video: Marteloscopes as outdoor classrooms

Mar 21, 2024
Outdoor classes are a great way to get students excited about forests. But did you know teachers can use tablets and new media in forestry training sites too? Watch the video and learn all about the training sessions our students had with experts from the European Forest Institute in a “marteloscope” site in Bonn, Germany.
Same trees, different perspectives: using a marteloscope to present forests in a new light

Same trees, different perspectives: using a marteloscope to present forests in a new light

Feb 22, 2024
What do you see when you look at a forest? The first, obvious answer could be “trees”, but the more nuanced reality is that forests have different meanings and values to different people. Trees provide important habitats to animals, such as cavities for bats to sleep in and branches for birds to build their nests …
Students use their imagination to design smart, sustainable products from forest materials

Students use their imagination to design smart, sustainable products from forest materials

Jan 8, 2024
By Lina Varg and Christina Ottander, Umeå University The MULTIPLIERS partners from Umeå, Sweden, are working with the theme Forest use vs forest protection, which includes a great deal of complexities, and involves different stakeholders’ perspectives. Forests contribute to society in a multitude of ways. In Sweden, apart from providing a space for recreation, reindeer …
Introducing the MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a treasure trove of teaching & learning resources on real-world challenges

Introducing the MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a treasure trove of teaching & learning resources on real-world challenges

Nov 6, 2023
The MULTIPLIERS project has just launched its new MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a platform hosting a wealth of teaching and learning resources for educators looking to address some of today’s most relevant real-world challenges, such as vaccination and biodiversity protection.
Touch and smell the forest! The teaching material Skogslabbet is used for a workshop at SciFest in Uppsala, Sweden

Touch and smell the forest! The teaching material Skogslabbet is used for a workshop at SciFest in Uppsala, Sweden

Okt 9, 2023
By Lina Varg and Christina Ottander, Umeå University Society benefits from the forests’ contribution of a variety of services such as wood production, climate control, and spaces for recreation. However, the different stakeholder perspectives could lead to conflicts of interest which need to be considered with regard to economical, ecological, cultural and social aspects. Umeå …