Teman

Luftföroreningar

Enligt Världshälsoorganisationen dör uppskattningsvis sju miljoner människor varje år till följd av exponering för luftföroreningar.

Luftföroreningar har dock inte bara allvarliga effekter på människors hälsa, utan även på djur och växtlighet. I städerna är trafiken en av de största källorna till luftföroreningar, och vi behöver medborgarnas aktiva engagemang för att ta itu med problemet. Inom MULTIPLIERS kommer eleverna att få hjälp att fatta vetenskapligt grundade beslut och bli ansvarsfulla medborgare. Med start i Spanien kommer de att fundera på hur man kan förbättra städernas luftkvalitet genom att samla in och analysera data och diskutera dem med forskare, experter på global hälsa och andra relevanta intressegrupper.

Luftföroreningar
Luftföroreningar
Introducing the MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a treasure trove of teaching & learning resources on real-world challenges

Introducing the MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a treasure trove of teaching & learning resources on real-world challenges

nov 6, 2023
The MULTIPLIERS project has just launched its new MULTIPLIERS Open Schooling Hub: a platform hosting a wealth of teaching and learning resources for educators looking to address some of today’s most relevant real-world challenges, such as vaccination and biodiversity protection.
Sharing insights with the Open Schooling Community

Sharing insights with the Open Schooling Community

sep 6, 2023
By Èlia Tena, UAB (Autonomous University of Barcelona) In the first semester of 2023, the MULTIPLIERS project approach and core concepts were presented at different international Open Schooling conferences. In May 2023, the MULTIPLIERS project perspective was introduced as part of the IV ETE conference (Educating the Educators conference) in the Netherlands. In this event …
Barcelona Open Science Community shares research on air pollution at the MULTIPLIERS conference

Barcelona Open Science Community shares research on air pollution at the MULTIPLIERS conference

jul 23, 2023
On 14 June 2023, the MULTIPLIERS conference on air pollution was celebrated at the School of Engineering of the Autonomous University of Barcelona (UAB). Around 250 students and 17 teachers from the four high schools participating in the project (INS Ca n’Oriac, INS Narcisa Feixas i Cruells, Escola Tecnos and INS Jaume Cabré), as well …
New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

New video: a tour of the MULTIPLIERS Open Science Communities

maj 9, 2023
Watch our new video to get an impression of our first year of activities!
Is the air in our school polluted? Students conduct their own research on air quality in Barcelona

Is the air in our school polluted? Students conduct their own research on air quality in Barcelona

jan 10, 2023
Poor air quality has been a major public health issue in Spain for years. Last December, the EU’s top Court ruled against the country for the high air pollution levels in Madrid and Barcelona, deciding that these cities failed to protect the health of their citizens. But the future is not all bleak. In Barcelona, …
Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

Students as Agents of Social Change/MULTIPLIERS & OStogether Inspiration Session

okt 20, 2022
What does the school of the future look like? The times when students were considered mere recipients of information are over. Still, schools haven’t fully transitioned yet into a model that strongly encourages student participation, agency and self-efficacy, preparing pupils to tackle real-world challenges. With a focus on science education and sustainability dilemmas, the MULTIPLIERS …