Sobre MULTIPLIERS

Què fem

  • Incrementem l’interès de l’alumnat per la ciència explorant reptes socials i ambientals i fent que els descobriments científics siguin rellevants per a la seva vida quotidiana.
  • Fem que la ciència sigui més properea involucrant a l’alumnat en la recollida de dades i en els processos de presa de decisions.
  • Donem suport a l’alumnat en el desenvolupament d’habilitats analítiques i de pensament críticper a que esdevinguin multiplicadors del coneixement.
  • Ajudem a l’alumnat a avaluar els beneficis i les conseqüències de problemes multifactorials i fomentem la seva interacció amb professionals de la ciència.
  • Involucrem activament les famílies i comunitats en el projecte a través del nostre enfocament d’aprenentatge de la ciència en escoles obertes.
  • Establim Comunitats Sostenibles de Ciència Oberta (OSCs) per les sigles en anglès d’ Open Science Communities) involucrant diferents actors de la societat en els processos d’aprenentatge de la ciència.
  • Influïm en el desenvolupament escolar i curricular proporcionant a educadors i responsables polítics pautes i recomanacions (properament al ‘Llibre Blanc de MULTIPLIERS‘) per a l’adopció i foment de l’educació obert.

MULTIPLIERS forma part de la iniciativa Open Schooling Together, una col·laboració conjunta entre diversos projectes de Horizon 2020 que promouen el concepte d’Escola Oberta. Per obtenir més informació, visita el seu lloc web.

Multipliers Resistència antimicrobiana